Uppsala Social Sevices Stop abusing my human rights and let me back with my family

Hello, my name is Morgan. And I need help.  

Since the 30th of September 2020 I have been in the so called "care" of the Swedish social services. Since then I have been moved through 4 different homes and institutions, 3 of which have negatively affect my mental health.

I have been isolated from family and friends.

Social services have ignored and dismissed my wishes to be with family.

Social services are not allowing me to visit my fragile grandparents, possibly depriving me of ever seeing them again.

Social services are not allowing me to be a bridesmaid or even go to my cousin's wedding, a very important occasion for me.

In Sweden, the child convention -which includes a right to family, culture and heritage- is law. Law, which the Uppsala social services are breaking: Depriving me of the family which multiple people including my doctors have said is an important way to support my mental health.

Instead, social services lock me away in an institution, an HVB, where staff are constantly flexing their power over us, they have taken away activities and stimulus; I can go for 30 minutes walk a day.

Bottom line is, I want to be with my family, I want to travel with my family, I want to go to my cousin's wedding and I want social services to stop abusing my human rights and ignoring my wishes.

I am asking for your help and support in getting Uppsala social sevices to listen and stop abusing my human rights.

Please sign my petition and if you feel strongly please put in a formal complaint (an orosanmälan) to Uppsala kommun, Sweden

https://instagram.com/morganunderlockandkey

 

Hej, jag heter Morgan. Och jag behöver hjälp.

Sedan den 30 september 2020 har jag varit i den så kallade "vården" av den svenska socialtjänsten. Sedan dess har jag flyttats genom 4 olika hem och institutioner, varav 3 har påverkat min psykiska hälsa negativt.

Jag har varit isolerad från familj och vänner.

Socialtjänsten har ignorerat och avfärdat mina önskningar att vara med familjen.

Socialtjänsten tillåter mig inte att besöka mina bräckliga morföräldrar, vilket möjligen berövar mig att någonsin se dem igen.

Socialtjänster tillåter mig inte att vara tärnan eller ens gå på min kusins ​​bröllop, ett mycket viktigt tillfälle för mig.

I Sverige är barnkonventionen - som inkluderar rätt till familj, kultur och arv - lag. Lag, som Uppsalas socialtjänst bryter mot: Att beröva mig familjen som flera personer inklusive mina läkare har sagt är ett viktigt sätt att stödja min psykiska hälsa.

Istället låser socialtjänsten in mig på en institution, en HVB, där personal ständigt flexar sin makt över oss, de har tagit bort aktiviteter och stimulans; Jag kan gå 30 minuters promenad om dagen.

Kort sagt, jag vill vara med min familj, jag vill resa med min familj, jag vill gå till min kusins ​​bröllop och jag vill att socialtjänsten ska sluta missbruka mina mänskliga rättigheter och ignorera mina önskningar.

Jag ber om din hjälp och stöd för att få Uppsalas sociala tjänster att lyssna och sluta missbruka mina mänskliga rättigheter.

Sign this Petition

By signing, I authorize Morgan to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


OR

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...