Plagijati i lažni doktorati

 

Peticija je od srede, 18. juna 2014 (18h po srpskom vremenu) zvanično zatvorena.

Zahvaljujemo se na sjajnom odzivu, kako članovima naučne zajednice, tako i mnogobrojnim građanima koji su se javili da pruže pomoć i podršku u borbi za akademski integritet u Srbiji. O daljim koracima i razvoju događaja imaćete priliku da se informišete putem medija.

 

Mi, dolepotpisani univerzitetski profesori, docenti, asistenti, istraživači, doktori nauka i doktorandi, podržavamo kolege dr Uglješu Grušića, dr Branislava Radeljića, Slobodana Tomića, dr Marka Milanovića i dr Miljanu Radivojević u njihovim naporima da ukažu na neetičke radnje u delu univerzitetske zajednice Srbije. Kroz tekstove na Peščaniku u kojima se bave plagijatom ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića i nepostojećim londonskim doktoratom njegovog mentora Miće Jovanovića, vlasnika i rektora Univerziteta Megatrend, naši naučnici su pokrenuli debatu o ključnim pitanjima koja se tiču dugogodišnjeg urušavanja obrazovnog sistema Srbije i njene akademske zajednice, što se, naravno, odražava i na ukupno društveno i ekonomsko stanje u zemlji.

Tim povodom, pozivamo nadležne institucije, pre svega Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, da bez odlaganja preduzmu sledeće korake:

1) da se formira nezavisna akademska komisija, sačinjena od uglednih i nekompromitovanih profesora iz Srbije i inostranstva, koja bi dala odgovore na nalaze o plagiranim delovima, kao i naučnom kvalitetu, doktorske disertacije ministra Nebojše Stefanovića;

2) da se preispita akreditacija Megatrend univerziteta, naročito za dodeljivanje zvanja doktora nauka, imajući u vidu indicije o brojnim kršenjima etičkih normi;

3) da se u budućnosti ispitaju svi slučajevi ove prirode, kako na privatnim tako i na državnim univerzitetima;

4) da se prilikom akreditacije univerzitetskih programa naročito uzmu u obzir poštovanje etičkih standarda i pravila i posedovanje odgovarajućih mehanizama za ispitivanje svake ozbiljne indicije o kršenju etičkih normi;

5) da se ubuduće sve master i doktorske disertacije stečene na univerzitetima u  Srbiji, kako privatnim tako i državnim, objavljuju u elektronskoj fomi, kako bi bile dostupne široj akademskoj javnosti;

 

Takođe, pozivamo sve institucije i učesnike u debati da ovom problemu pristupe odgovorno i da ga ne predstavljaju kao političko, već kao akademsko pitanje.

 

* Uz ime i prezime, molimo Vas da navedete poziciju, odnosno zvanje, kao i univerzitet ili instituciju.