GoetreUchaf

 Rydym ni drigolion Stad Goetre Uchaf, Penrhosgarnedd, Bangor yn datgan pryder ynghylch safon a gwasanaeth band eang gwael yr ydym yn ei dderbyn gan BT. Mae’r gwasanaeth gwael yn effeithio pawb yn arbennig y rhai ohonom sy’n gweithio o adref ac yn ddibynnol ar gyswllt gyda’r we i wneud ein gwaith. Erfyniwn arnoch i wella’r gwasanaetha ar fyrder.

Tydym ddim yn ei weld yn deg fod ymgyrch ‘Cymru Cyflym’ yn gwrthod ein helpu am fod y datblygiad yn newydd. Ond tydym ddim yn elwa o’r cytundeb newydd o ddarparu cysylltiad band llydan uwchgyflym ar gyfer pob cartref newydd a adeiladir yn y Deyrnas Unedig mae’r Llywodraeth, Openreach a HBF (Home Builders Federation) wedi arwyddo chwaith.  

Mae'n warthus nad yw BT yn teimlo yr angen i ddiweddaru ein llinellau. Os gwelwch yn dda llofnodwch ein deiseb trigolion yn gofyn i BT ddiweddaru ein rhyngrwyd band eang i ffibr cyflym.  

 

We, the residents of Goetre Uchaf Estate, Penrhosgarnedd are expressing concern over the standard of poor broadband service we are receiving from BT. The poor service affects everyone especially those of us who work from home and dependent on contact with the web to do our job. We ask BT to urgently improve the service.

We do not see it fair that 'Superfast Cymru' refuse to help us because we are a new development. Or the fact that we don’t benefit from the new agreement signed by the Government, Openreach and HBF (Home Builders Federation) recently.  

It is a disgrace that BT does not feel the need to update our lines.  Please sign our residents petition asking BT to update our internet to a superfast fibre broadband line.