Theatre Studies must be retained as a degree subject and its future as a scientific discipline secured

Comments

#1204

Koulutuksen kurjistaminen, yliopistojen krooninen rahoitusvaje ja koulutuspolitiikassa vallalla olleet trendit näkyvät raadollisesti. Nämä rakenteelliset ongelmat johtavat Helsingin yliopistossa ja humanistisessa tiedekunnassa nähdyn kaltaisiin tilanteisiin läpi Suomen. Sivistysyliopisto, eri tieteenalojen tulevaisuus ja akateeminen vapaus on turvattava!

Akseli Rouvari (Helsinki, 2021-12-15)

#1206

Kutistamalla kulttuuria, tiedettä ja kulttuurin tieteellistä analyysia päätöksentekijät edistävät happikatoa. Maa, joka kadottaa näkymän itseensä, ajatteluunsa ja sieluunsa katoaa kartalta. Viimeinen sammuttaa valot.

Susanna Kuparinen (Helsinki, 2021-12-15)

#1207

NÄYTTÄMÖTAITEEN TUTKIMUS ON HIENO ALA, SITÄ EI PIDÄ LAKKAUTTAA - SYYSTÄ TAHI TOISESTA -, VAAN KEHITTYÄ YMMÄRTÄMÄÄN SEN KOKO ALUE, MITÄ SIIHEN KUULUU!, -- NYKYAJASSAMME, JOTA ELÄMME, JOSSA "NÄYTTÄMÖLLINEN" LAAJASTI NÄHTYNÄ JA YMMÄRRETTYNÄ KATTAA SUUREN OSAN YHTEISKUNNAN JA IHMISTEN ELÄMÄSTÄ -- NÄIN ON!

Marja Wolski (HELSINKI, 2021-12-15)

#1209

Keskeisen kulttuurihistoriallisen taidemuodon tutkimuksen ja asiantuntemuksen rampauttamisen suunnittelu kertoo älyttömästä osaamattomuudesta katsoa pitkäjänteisesti kokonaiskuvaa valtiomme kulttuurisen tarpeen kannalta.

Mari Ala-Nikkola (Helsinki, 2021-12-15)

#1288

Teatteritiede, samoin kuin musiikkitiede ansaitsevat olla jatkossakin omia opintosuuntiaan, joiden opintoihin voi syventyä koko opiskelun ajan ja joista voi valmistua pääaineisena. Kuka tutkii Suomen taidetta, sen historiaa ja nykyisyyttä, jos alaa ei voi täällä opiskella?

Sasha Mäkilä (Kerava, 2021-12-15)

#1295

Teatteritiede on tärkeää säilyttää omana tieteenalana muiden joukossa. Sillä annetaan tukea suomalaisen teatteritaiteen ja teatterialan koulutuksen toteuttamiselle ja ylläpidetään laadukkaan tiedon tuottamisen jatkuvuutta. Mikään muu tieteen ala ei voi korvata tätä.

Henni Kiri (Kotka, 2021-12-15)

#1305

Nyt sitten

Aliisa Kattelus (Helsinki, 2021-12-15)

#1317

Kulttuuriaineiden kurjistaminen HY:ssa on lopetettava.

Tuula Vainikainen (Turku, 2021-12-15)

#1326

Monipuolinen taiteiden tutkimuksen kokonaisuus, mukaan lukien teatteritiede, on keskeinen osa sivistysyliopistoa. Teatteritieteellä on suuri merkitys koko esittävän taiteen kentälle. Teatteritieteen tulevaisuus on turvattava, jotta meillä on jatkossakin elinvoimainen esittävän taiteen kenttä.

Hanna Meretoja (Turku, 2021-12-15)

#1338

Teatteritieteen ja taiteen tutkimuksen oppiaineiden jatkuminen maisteritason ja pääaineen laajuisena koulutuksena varmistaa sen, että polku tieteellisiin jatko-opintoihin ja uuden tutkijasukupolven kouluttamiseen ei katkea. Ilman tiedeyliopiston kouluttamia tutkijoita ei ole suomalaisen taide- ja kulttuuriperinnön tutkijoita, historiankirjoitusta tai säilyttämistä.

Sini Mononen (Helsinki, 2021-12-15)

#1343

Taiteentutkimus humanistisena tutkimusalana on mahdollista vain monialaisessa tiedeyliopistossa. Taideyliopisto ei ole ratkaisu HY:n taiteentutkimuksen alojen ahdinkoon, jonka HY on itse saanut aikaan toimenpiteillään.

Anne Kauppala (Taideyliopisto, 2021-12-15)

#1358

Tiedeyliopistossa tarvitaan taiteiden ja esteettisten ilmiöiden tutkimusta ja opetusta.

Oiva Kuisma (Kerava, 2021-12-15)

#1359

Vaikka teatteri kehittyy teatteria tekemällä, se ei uudistu ilman teatterintutkimusta. Viimeistä suomalaista teatterintutkimuksen kotipesää ei saa ajaa nurkkaan!

Ilkka Uronen (Helsinki, 2021-12-15)

#1369

Aineetonta kulttuuriperintöä tulee mielestäni voida tutkia. Tulevaisuudessa tutkijoiden määrä riippuu koulutusohjelman olemassaolosta. Esittävillä taiteilla on kuitenkin valtava sija suomalaisten ihmisten sydämissä ja tämän merkitsevyyden tulisi heijastua myös akateemiseen maailmaan. Jos koulutusohjelma lakkautetaan se on samalla toimi sivistystä, ajattelutyötä ja taidetta vastaan. Heikennys koskee ihmisten itsetuntemusta ja mielikuvitusta, asioita joilla on suunnaton merkitys niin jokaisen päivittäisessä elämässä kuin laajemmin ihmiskuntana kun yritämme vastata ilmastonlämpenemisen ja holtittoman kulutuksen kaltaisiin haasteisiin. Hidas juureva kulttuurityö kunniaan kaikilla tasoilla!

Jaakko Häkkinen (Helsinki, 2021-12-15)

#1387

Järki käteen!

Niko Karjalainen (Kokkola, 2021-12-15)