IKEA: pause your 27 Russian stores during the war! Let's try to make a change where we can!

ikea_stock_image1.jpg

IKEA’s founder Ingvar Kamprad believed he could change societies where he brings his stores.

There should be NO BUSINESS AS USUAL during a time of war in Europe. Your act can have other international retail chains to follow. Spark the conversation. 

IKEA has 27 stores in Russia (with e-commerce) - the same number as EU Member States. IKEA symbolically carries the blue and yellow colours just as Ukraine does.

Sign this petition to encourage IKEA to lead with a symbolic example! 

This petition will be given to the three sons of Ingvar Kamprad (Peter, Jonas and Mathias Kamprad) and the leadership teams at Ingka running the IKEA stores and Inter Ikea controlling the brand.

Urgent business action is needed to stand up for peace and innocent lives in Ukraine!

#IKEApauseRussia

If you add your email we can send you an update when the petition is handed over. 

 You can also find more ways to help here (all in one place) https://supportukrainenow.org/ 

 

SVENSKA

IKEA: pausa era 27 ryska butiker under kriget! Låt oss försöka göra en förändring där vi kan!

IKEA:s grundare Ingvar Kamprad trodde att han kunde förändra samhällen där han etablerar sina butiker.

Det borde inte finnas BUSINESS AS USUAL när vi har krig i Europa. Din handling kan få andra internationella detaljhandelskedjor att följa efter. 

IKEA har 27 butiker i Ryssland (med e-handel) - samma antal som EU:s medlemsländer. IKEA bär symboliskt de blå och gula färgerna precis som Ukraina gör.

Skriv under denna namninsamling för att uppmuntra IKEA att agera!

Denna namninsamling kommer att ges till Ingvar Kamprads tre söner (Peter, Jonas och Mathias Kamprad) och ledningen på Ingka som driver IKEA-varuhusen och Inter Ikea som kontrollerar varumärket.

Brådskande åtgärder behövs för att rädda freden och oskyldiga liv i Ukraina!

#IKEApauseRussia

Här kan ni hitta flera sätt att hjälpa på (allt på ett ställe): https://supportukrainenow.org/