اعتراض به نامه غیر قانونی سازمان برنامه و بودجه

Statistics

CitySignatures
Tehran (Iran) 201
تهران (Iran) 145
شیراز (Iran) 98
Shiraz (Iran) 98
isfahan (Iran) 77
اصفهان (Iran) 75
Zahedan (Iran) 70
ساری (Iran) 70
Ahvaz (Iran) 63
یاسوج (Iran) 63
Zanjan (Iran) 59
زاهدان (Iran) 57
اهواز (Iran) 55
Tabriz (Iran) 54
Sari (Iran) 50
زنجان (Iran) 48
Birjand (Iran) 46
Kermanshah (Iran) 43
Hamadan (Iran) 42
بیرجند (Iran) 40
Yasuj (Iran) 38
Kerman (Iran) 37
Babol (Iran) 37
تبریز (Iran) 35
Yazd (Iran) 35
ارومیه (Iran) 33
همدان (Iran) 32
Mashhad (Iran) 31
Abadan (Iran) 30
مشهد (Iran) 30
Arak (Iran) 30
Bushehr (Iran) 30
Rasht (Iran) 29
سمنان (Iran) 27
کرمانشاه (Iran) 26
رفسنجان (Iran) 26
Kashan (Iran) 26
Sanandaj (Iran) 25
بندرعباس (Iran) 25
سبزوار (Iran) 25
Khorramabad (Iran) 25
خرم آباد (Iran) 25
Bandar Abbas (Iran) 25
Urmia (Iran) 24
Rafsanjan (Iran) 24
Gorgan (Iran) 23
ایلام (Iran) 23
بابل (Iran) 23
قم (Iran) 23
fasa (Iran) 21
Semnan (Iran) 21
رشت (Iran) 21
یزد (Iran) 20
آبادان (Iran) 20
بوشهر (Iran) 20
Hamedan (Iran) 20
گرگان (Iran) 19
Sabzevar (Iran) 18
کاشان (Iran) 17
اردبیل (Iran) 17
سنندج (Iran) 16
قزوین (Iran) 14
نیشابور (Iran) 14
Ilam (Iran) 13
زابل (Iran) 13
کرج (Iran) 13
کرمان (Iran) 13
Qazvin (Iran) 12
ardabil (Iran) 11
gonabad (Iran) 11
Qom (Iran) 11
Khoramabad (Iran) 10
شهرکرد (Iran) 10
Behbahan (Iran) 10
Neyshabur (Iran) 10
Khoy (Iran) 9
جهرم (Iran) 9
Shahrekord (Iran) 8
ایرانشهر (Iran) 8
فسا (Iran) 8
خرم اباد (Iran) 8
گناباد (Iran) 8
بم (Iran) 7
اراک (Iran) 7
بهبهان (Iran) 7
Ramsar (Iran) 7
Esfahan (Iran) 7
Karaj (Iran) 7
Zabol (Iran) 7
تربت حیدریه (Iran) 6
شاهرود (Iran) 6
سیرجان (Iran) 6
خوی (Iran) 6
شيراز (Iran) 5
Ahwaz (Iran) 5
Bandarabbas (Iran) 5
Other locations 295
DateSignatures
2022-06-09 1
2022-05-10 1
2022-04-13 1
2022-04-09 1
2022-04-08 4
2022-03-16 1
2022-03-15 11
2022-03-14 14
2022-03-11 1
2022-03-08 1
2022-03-06 1
2022-03-02 1
2022-03-01 1
2022-02-28 2
2022-02-26 1
2022-02-25 2
2022-02-23 1
2022-02-22 10
2022-02-21 19
2022-02-20 32
2022-02-19 136
2022-02-18 1462
2022-02-17 1408Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...