ජනතා පරමාධිපත්‍ය බලයේ වැදගත්ම අංගය වූ චන්ද බලය ජනාධිපති මැතිවරණයේදී වංචා කල මහින්ද දේශප්‍රිය නීතිය හමුවට පැමිණවීමට බල කරමු !

Statistics

CitySignatures
Colombo (Sri Lanka) 376
Melbourne (Australia) 160
Kandy (Sri Lanka) 133
Gampaha (Sri Lanka) 76
London (United Kingdom) 75
Galle (Sri Lanka) 68
Dubai (United Arab Emirates) 67
Sydney (Australia) 55
Kurunegala (Sri Lanka) 54
Matara (Sri Lanka) 48
Paris (France) 46
Negombo (Sri Lanka) 43
Panadura (Sri Lanka) 42
Auckland (New Zealand) 38
Doha (Qatar) 38
Milano (Italy) 30
Nugegoda (Sri Lanka) 27
Brisbane (Australia) 26
Horana (Sri Lanka) 25
Toronto (Canada) 24
anuradhapura (Sri Lanka) 24
Perth (Australia) 23
Moratuwa (Sri Lanka) 22
Kottawa (Sri Lanka) 22
Ragama (Sri Lanka) 22
matale (Sri Lanka) 22
Maharagama (Sri Lanka) 22
Wattala (Sri Lanka) 22
Kalutara (Sri Lanka) 21
Homagama (Sri Lanka) 20
Kegalle (Sri Lanka) 20
Milan (Italy) 20
Adelaide (Australia) 19
SINGAPORE (Singapore) 18
Piliyandala (Sri Lanka) 18
Battaramulla (Sri Lanka) 17
Dehiwala (Sri Lanka) 17
Mississauga (Canada) 17
Badulla (Sri Lanka) 17
Malabe (Sri Lanka) 16
Abu Dhabi (United Arab Emirates) 16
Kelaniya (Sri Lanka) 16
Kadawatha (Sri Lanka) 15
Tokyo (Japan) 15
Edmonton (Canada) 14
rome (Italy) 14
Verona (Italy) 13
Pannipitiya (Sri Lanka) 13
Wennappuwa (Sri Lanka) 13
NAPOLI (Italy) 12
Kaduwela (Sri Lanka) 12
Ratnapura (Sri Lanka) 12
Wadduwa (Sri Lanka) 11
Muscat (Oman) 10
Brampton (Canada) 10
Boralesgamuwa (Sri Lanka) 10
ja ela (Sri Lanka) 10
Rajagiriya (Sri Lanka) 10
Mount Lavinia (Sri Lanka) 9
Bandarawela (Sri Lanka) 9
Stockholm (Sweden) 9
Kiribathgoda (Sri Lanka) 9
Manama (Bahrain) 9
Rathnapura (Sri Lanka) 9
Surrey (Canada) 9
Bangkok (Thailand) 8
Riyadh (Saudi Arabia) 8
Calgary (Canada) 8
Divulapitiya (Sri Lanka) 8
New York (United States) 8
Winnipeg (Canada) 8
Peradeniya (Sri Lanka) 8
Kandana (Sri Lanka) 8
Ganemulla (Sri Lanka) 8
Ottawa (Canada) 8
Yakkala (Sri Lanka) 7
Berlin (Germany) 7
Mirigama (Sri Lanka) 7
Athurugiriya (Sri Lanka) 7
Madampe (Sri Lanka) 7
Elpitiya (Sri Lanka) 7
jaela (Sri Lanka) 7
Bandaragama (Sri Lanka) 7
Staten Island (United States) 7
BIRMINGHAM (United Kingdom) 7
Kotte (Sri Lanka) 7
Padukka (Sri Lanka) 7
Invercargill (New Zealand) 7
Weligama (Sri Lanka) 6
Ambalangoda (Sri Lanka) 6
Ratmalana (Sri Lanka) 6
Seeduwa (Sri Lanka) 6
Colombo 6 (Sri Lanka) 6
Thiais (France) 6
Avissawella (Sri Lanka) 6
Tangalle (Sri Lanka) 6
Hambantota (Sri Lanka) 6
Abudhabi (United Arab Emirates) 6
Sharjah (United Arab Emirates) 6
Hanwella (Sri Lanka) 6
Chiba (Japan) 6
Mathugama (Sri Lanka) 6
Naples (Italy) 6
Vancouver (Canada) 6
Roma (Italy) 6
Canberra (Australia) 6
Matugama (Sri Lanka) 6
Kaluthara (Sri Lanka) 6
Hokandara (Sri Lanka) 5
Galewela (Sri Lanka) 5
Christchurch (New Zealand) 5
Victoria (Australia) 5
Balangoda (Sri Lanka) 5
Wellington (New Zealand) 5
Kuliyapitiya (Sri Lanka) 5
Nuwara eliya (Sri Lanka) 5
Polonnaruwa (Sri Lanka) 5
galnewa (Sri Lanka) 5
Ja-Ela (Sri Lanka) 5
Ulsan (South Korea) 5
Bologna (Italy) 5
Burlington (Canada) 5
Aluthgama (Sri Lanka) 5
Galway (Ireland) 5
Ampara (Sri Lanka) 5
Veyangoda (Sri Lanka) 5
Scarborough (Canada) 5
Marawila (Sri Lanka) 5
Nawalapitiya (Sri Lanka) 5
DateSignatures
2021-08-04 13
2021-08-03 5
2021-08-02 14
2021-08-01 17
2021-07-31 19
2021-07-30 11
2021-07-29 11
2021-07-28 12
2021-07-27 26
2021-07-26 27
2021-07-25 33
2021-07-24 34
2021-07-23 50
2021-07-22 40
2021-07-21 74
2021-07-20 89
2021-07-19 126
2021-07-18 143
2021-07-17 198
2021-07-16 235
2021-07-15 229
2021-07-14 70
2021-07-13 32
2021-07-12 53
2021-07-11 80
2021-07-10 97
2021-07-09 157
2021-07-08 242
2021-07-07 494
2021-07-06 660
2021-07-05 54
2021-07-04 34
2021-07-03 26
2021-07-02 36
2021-07-01 55
2021-06-30 80
2021-06-29 183
2021-06-28 150
2021-06-27 32Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...