فعال سیاسی بیژن مرادی در خطر دیپورت به ایران توسط دولت ترکیه است

Comments

#2

بیژن مرادی(هملت)یک فعال سیاسی و کارگری است که در صورت دیپورت جانش به خطر می افتند.از همه درخواست امضای این پتیشم را دارم

Delniya Molodzade (Istanbul, 2024-03-24)

#3

دیپورت فعال سیاسی بیژن مرادی توسط دولت ترکیه به ایران محکوم است .

Zahir Razavi (Wuppertal, 2024-03-24)

#4

I authorize Razavi to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

Kawa Ahangari (Leuven, 2024-03-24)

#9

freedom for Bijan moradi.

Zaniar Hamidi (Stockholm, 2024-03-24)

#14

Freedom for Bijan Moradi
Stop Diportation Refugees

Abed Karimi (London , 2024-03-24)

#16

I am signing this because the deportation of this civil activist will endanger his life

Zana Saeedzadeh (Sulaymaniyeh, 2024-03-24)

#22

من این پتیشن را امضا می کنم زیرا باورمندم به اینکه ما همگی انسان هستیم و نباید بگذاریم انسانیت در بین انسانها کشته و نابود شود.
به امید آزادی هر چه سریعتر آقای مرادی و پایان غم خانم دلنیای عزیز یاور همسرشان
که عشق پاداش عشق است.
این زوج عزیز را تنها نگذاریم.

Atosa Najaflooy (Germany, 2024-03-24)

#26

حمایت از پناهوجویان سیاسی را وظیفەی خود میدانم

واحد روزنورد (انکارا, 2024-03-24)

#28

Not Bijan Moradi's deportation

Rosita Kurd (Kurdistan, 2024-03-24)

#68

I want to make sure he is not deported to Iran his live be in danger

Reza Akhgar (Wien, 2024-03-24)

#85

Because you are playing with a human life. Please stop this action

Nasrin Safary (East gwillimbury , 2024-03-25)

#88

Hi there,

The purpose of signing this petition, that support & protect refugees and political activists by the name of Bijan Moradi.
Please don't let the Turkish government, send Bijan Moradi to Iran.
There is a Dangerous situation of torture and death for him by the Iranian regime.
Best regards,
Koosha Shayan

Koosha Shayan (Toronto, 2024-03-25)

#114

Not a sigle iranian activist sould be deported to Iran.

Behrooz Farahany (Paris, 2024-03-25)

#117

Stop deportation of political activities!

Siavash Daneshvar (Sthlm, 2024-03-25)

#122

نه_به_ریپورت_کردن_بیژن(هلمت)مرادی

Sedigh Moradi (سنندج, 2024-03-25)

#123

نه_به_ریپورت_کردن_بیژن(هلمت)مرادی

Roya Moradi (سنندج, 2024-03-25)

#125

نه_به_ریپورت_کردن_بیژن(هلمت)مرادی

Bita Moradi (سنندج, 2024-03-25)

#129

I’m human

Parvin Kaboly (Göteborg , 2024-03-25)

#160

Stop deportation of Bijan Moradi we stand with Bijan & Delnia for his support

Hazhar Alipour (Toronto , 2024-03-25)

#170

I support the right to freedom and security of life of political activists, especially Bijan Moradi.

Behnam Fathi (Gothenburg , 2024-03-25)Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...