Theatre Studies must be retained as a degree subject and its future as a scientific discipline secured

Comments

#846

Taiteiden opetuksesta ja toiminnasta on leikattu tarpeeksi. Opintosuunta on säilytettävä!

Pauliina Mattila (Helsinki , 2021-12-14)

#895

I am one of the few native English speakers actors in Finland. I fully support this petition. Native Finnish language theatre and actor training must be supported.

Stephen Bathurst (Tampere, 2021-12-14)

#896

Teatteritieteen opetus on tärkeä osa kansainvälistä ja kansainvälisesti arvostettua yliopistoa.

Kaisa Autere (Helsinki, 2021-12-14)

#918

Teatteri tarvitsee tutkimusta, syventämistä, arviointia. Tiede- ja taideyliopistojen lähestymistavat poikkeavat toisistaan, kumpaakin tarvitaan. Sama pätee myös musiikkitieteeseen. taiteiden tutkimus on sivistysvaltion selkäranka, ei pelkkä taiteen tekeminen.

Riitta-Leena Lempinen-Vesa (Savonlinna, 2021-12-14)

#941

Tärkeää ja arvokasta taiteentutkimuksen osa-alauetta eli teatteritieteen koulutusta ei saa lakkauttaa. Se on olemassa opintosuuntana kaikissa klassisissa sivistysmaissa.

Jouni Leikkonen (Lahti, 2021-12-14)

#954

Taide- ja kulttuurialojen alasajo yliopistossa on käsittämätönta ja vahingollista!

Solveig Stormbom (Helsinki, 2021-12-14)

#960

Yksittäisen teatterintekijän näkökulmasta on äärettömän tärkeää että Suomessa toimii teatteritaidetta ymmärtäviä kriitikoita ja toimittajia ja muita vaikuttajia. Teatterin yhteisöllisen luonteen keskeinen elementti on taiteenlajin asiantunteva analyysi tekijän ja katsojien välillä. Tästä analyysista vastaa parhaiten teatteritiedettä tunteva henkilö. Tieteenalan lakkauttaminen olisi muutenkin kovia kokeneelle suomalaiselle teatterille katastrofaalista.

Ruusu Haarla (Helsinki, 2021-12-14)

#969

Hei,
Kulttuuri on osa inhimillistä yhteiskuntaa. Ettehän anna kilpailuvaltiomallin ja uusliberalismin hegemonian tuhota ihmisyyden moninaisia piirteitä.

Camilla Kriikku (Turku, 2021-12-14)

#993

Kai te tiedätte että jotain teidän on pakko opettaakin? Kaikki raha ei voi mennä markkinointibudjettiin.

Elmo Mustonen (Helsinki, 2021-12-14)