Theatre Studies must be retained as a degree subject and its future as a scientific discipline secured

Comments

#3212

I need theatre studies for part of my future music theatre research

Jolon Dixon (Leipzig, 2022-01-02)

#3217

Teatteri on säilynyt osana kulttuuriamme jo antiikin Kreikan ajoista. Se on todella merkittävä asia. Eläköön teatteri, ikuisesti!

Henri Tapio (Rovaniemi, 2022-01-02)

#3248

On all the above arguments- do not defund Finnish theatre studies.

Charlott Neuhauser (Stockholm, 2022-01-03)

#3309

Helsingin Yliopiston teatteritiede tekee arvokasta työtä kansallisella ja kansainvälisella teatterialalla. Opettajat, oppilaat ja tutkijat ovat tärkeitä maamme teatterihistoriamme ja esitysanalyysin kehittämisessä. Niiden on jatkuttavan! Nyt on kysymys on koko kansan sivistyksestä.

Eila Pousar (Forssa, 2022-01-03)

#3325

Hlesingin yliopiston kansallinen velvollisuus on ylläpitää korkeatasoista tutkimusta kaikilla taiteentutkimuksen osa-alueilla.

Henry Bacon (Helsinki, 2022-01-04)

#3330

Kaikenlaiseen taiteeseen on oltava kaikella kansalla mahdollisuus niin opiskeluun kuin esiintymiseen.
Todellinen köyhyys on mielen köyhyyttä.
Elämä ilman taidekokemuksia on matka ilman lepotaukoa ja vailla heräämistä henkisyyteen.

Timonen Marja-Leena (Helsinki , 2022-01-04)

#3335

On häpeällistä, jos teatterin tutkiminen lopetetaan. Se on sentään ikivanha taiteen muoto. Se on myös tärkeä kanava tuoda esiin ajassa ja ilmassa liikkuvia asioita, elämää, yhteiskuntaa, ihmisyyttä ja niihin liittyviä kysymyksiä. Jos teatterin onnistumisia, epäonnistumisia, keinoja jne tutkita, jää teatteri ja sen esitykset pistemäisiksi tapahtumiksi. Se olisi menetys.

Tuula Peura (Kerava, 2022-01-04)

#3358

Tämä on koko vuosituhannen tärkein asia.

Amanda Kaura (Turku, 2022-01-05)

#3368

Teatteritiede on tärkeää!

Maisa Bouzaiane (Helsinki, 2022-01-05)

#3377

Taiteesta kirjoittaminen, taiteen tutkiminen ja taideteosten tai taidetekojen tekeminen ovat kaikki osa taiteen aluetta. Ne tarvitsevat toisiaan ja niitä kaikkia tarvitaan.

Nora Rinne (Helsinki, 2022-01-06)

#3379

I just wonder why these understating theatre are like this in some of Scandinavian cities? While study of theatre increasing in other part of the world like middle east ? What is the reasons ?

Rezan Saleh (Oslo, 2022-01-06)