Theatre Studies must be retained as a degree subject and its future as a scientific discipline secured

Comments

#10

Mikä tässä nyt on niin vaikeaa - taiteen tutkimus ei tuota nopeita fixejä, sen tuottama tieto ei välittömästi tuota euromääräistä pikavoittoa, sen tuottama tieto ei ole hottia ja sexyä, vaan hidasta joskus epämääräistä. Mutta se hitaus on juuri se juttu - kaikki tärkeä ja perustava on hidasta. Älkää tuhotko perustuksia!

Jalmari Nummiluikki (Helsinki, 2021-12-13)

#15

Visio Suomesta vailla taiteiden tutkimusta on typerä ja dystooppinen, ja silti tuohon toiminta vähitellen johtaa, jos taiteen tutkimuksen merkitystä ja arvoa yhteiskunnassa ei ymmärretä.

Martti-Tapio Kuuskoski (Helsinki , 2021-12-13)

#40

Helsingin yliopisto on ainoa paikka, missä teatteritiedettä voi opiskella Suomessa. Ala on kehittynyt voimakkaasti 80-luvulta lähtien. Teatterihistorian lisäksi sen puitteissa tutkitaan erilaisia esityksen muotoja ja performatiivisuutta koko kulttuurissa. Se on tärkeä osa nykytaiteen ja kulttuurin ymmärtämistä. Teatteritieteilijöitä tarvitaan monissa tehtävissä, mm. Teattereiden hallinnossa, kriitikoina, opettajina, tutkijoina, asiantuntijoina. Heitä ei voi korvata millään muulla alalla annettavalla opetuksella. On erehdys kuvitella, että Teatterikorkeakoulu tarjoaisi mitään vastaavia opintoja.

Laura Gröndahl (Helsinki , 2021-12-13)

#41

Teatteritiedettä opiskelleena ja teatteria lakka työskentelevänä henkilönä totean, että osaamiseni olisi huomattavasti heikommalla tasolla, mikäli en olisi voinut opiskella teatteritiedettä kuin sivuaineena. Teatteritieteen rooli ja asema suomalaisen esittävän taiteen tutkimuksen ja opetuksen vastuullisena kehittäjänä on keskeinen tekijä siinä, että meillä on niin ammattitaitoista väkeä teattereiden taidetta tukevissa tehtävissä. Korkeatasoinen tutkimus mahdollistaa myös korkeatasoisen opetustoiminnan. Oppiaineen tulee olla itsenäinen ja siitä tulee voida tehdä kokonainen tutkinto myös tulevaisuudessa. Taideyliopiston rooli on toinen, se opettaa taiteen tekemistä. Molempia tarvitaan!

Anna Martikainen (Helsinki, 2021-12-13)

#55

saviaivot!

Perttu Penttinen (kajaani, 2021-12-13)

#62

Nedskärningar av Teatervetenskapen vid Helsingfors Universitet står för dörren som leder till att huvudämnet försvinner, och därmed forskningen. Om man får igenom detta går den nödvändiga kritiska dynamiska dialogen mellan universitet och scenkonstfältet förlorat, man undergräver inte bara teatervetenskapen utan även scenkonstfältet.

Denna forskning är inte bara en nationell angelägenhet, utan den är tillika internationellt värdefull, då även finländsk scenkonst (och mycket mer) uppmärksammas just genom inhemsk teatervetenskaplig forskning i internationell fora.

Teatervetenskapen har även säkrat rekrytering av goda kritiker, dramaturger, teaterchefer, översättare som nu riskerar att gå i graven.

Så tänk om i era prioriteringar och stå fast vid teatervetenskaplig forskning vid Helsingfors Universitet.

Rickard Borgström,
Curator, Dramaturg, Skribent

Rickard Borgström (Sibbo, 2021-12-13)

#69

Ei maamme toimi pelkästään kauppatieteiden maistereiden ja (pien)yrittäjä-koulutettujen varassa! Diversiteettiä tekoihin, tyhjät sanat kolisevat nyt tynnyreissä!

Raisa Tawast-Miettinen (Tampere, 2021-12-13)

#137

Paitsi, että olen huolissani tällaisesta suunnitelmasta esittävän taiteen tutkimuksen tulevaisuuden kannalta, en varmasti ole myöskään ainoa, jolta katoaisi täysin henkilökohtaiset mahdollisuudet korkeampaan akateemiseen tutkintoon Suomessa, sillä tutkimusaiheeni on niin selkeästi teatteritieteen alaa. Olen todella pettynyt ja järkyttynyt kotiyliopistooni kuullessani, että sen sisällä ja nimenomaan Humanistisessa tiedekunnassa ei ymmärretä kokonaisen tieteenalan säilytyksen arvoa kotimaisessa koulutus- ja tutkimuskentässä. Kyseinen päätös ei ilmaise ymmärrystä tai vastuuta tieteen tai sivistyksen suuntaan, vaan on lyhytnäköinen, eikä kuvasta sitä tieteen itseisarvostusta, joka kotimaisesta taiteidentutkimuksesta vastaavalla taholla tulisi itsestäänselvästi olla.

Taru Jäntti (Helsinki, 2021-12-13)

#144

Teatterin tutkimus on yhtä tärkeää kuin kuvataiteen ja musiikin. Suomessa pitää olla edes yksi yliopisto, jossa voi opiskella pääaineena teatteritiedettä. Ilman teatteri historian ja sen lähtökohtien tutkimista esittävä taide taantuu.

Heini Räsänen (Helsinki, 2021-12-13)

#157

Suomessa tarvitaan akateemista teatteritieteen tutkimusyksikköä.

Ruut Parikka (Tampere, 2021-12-13)

#162

teatteritieteen dosentti (HY), FT (HY)

Pentti Paavolainen (Helsinki, 2021-12-13)

#179

Päivääkään ei mennyt hukkaan opiskellessani teatteritiedettä. Tietojani olen jakanut n. 10 000 opiskelijalle, toimiessani äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana. Olen myös vienyt teatteriin n. 500 opiskelijaa vuodessa yli 20 työvuoden aikana. Teatteri on elävää myös nuorille.

Paula Koskimäki (Helsinki, 2021-12-13)

#193

Kaikki säästö ei ole todellista säästöä.. Miettikää pitemmälle ja miettikää myös itsenne ulkopuolelle.

Annamari Salmi-Vilhunen (Helsinki, 2021-12-13)