SAVE SUVILAHTI DIY!

(English text below)
SaveSuvilahtiDIY-KevinBaekkel_fs-air-to-disaster-foto_KekeLeppala-lowres1920.jpg

Suvilahden skeittiparkki on purku-uhan alla Kalasataman alueen uudistuksessa ja tämä on ehdottomasti estettävä!  

Suvilahti DIYn kaltaiset yhteisöllisesti rakennetut vapaat toimintaympäristöt tekevät kaupungista huomattavasti geneeristä ympäristöä kiinnostavamman ja valovoimaisemman. Tämän päivän kovinta valuuttaa ovat yhteisöllisyys, tarinat ja käsityöläisyys ja sitä kautta syntynyt kulttuurillinen arvo - niitä kaikkia Suvilahden skeittiparkissa on huomattavia määriä suhteessa perinteiseen julkisella rahalla tuotettuun palveluun. Tämä on voimavara, jota ei saa hävittää vaan se on suojeltava keskeisenä monumenttina Helsingissä ja tuotava isommin osaksi kaupungin palvelutarjontaa ja imagoa, jota se jo on.  

Suvilahden skeittiparkki edustaa skeittauksen vapautta ja oma-aloitteisuutta, jonka takia moni lajin on aikanaan omaksi valinnutkin. Skeittaajien lisäksi Suvilahti on palvellut lukuisten mainoskampanjoiden, musiikkivideoiden, muotikuvausten ja elokuvien näyttämönä. Tämä kertoo siitä mitä ihmiset hakevat ja arvostavat. He haluavat särmää ja persoonaa, eivät kliiniä ja persoonatonta kaupunkia. Jopa itse Tony Hawk on käynyt kahdesti paikalla. Kysyimme hänen näkemystä Suvilahden skeittiparkin ainutkertaisuudesta sekä tärkeydestä Helsingille:  

“The park has a unique design and challenging features like no other park I’ve been to. It is built out of pure passion, at a time when there were very few facilities and I believe the Suvilahti project is as important as Burnside is to Portland, or FDR is to Philadelphia. I think it could be the first stop for any skater visiting Helsinki, and could become a destination skatepark with some more expansion.”  

Alkuperäiseksi ongelmaksi ilmoitettuun maaperän puhdistukseen sekä korkotasoon on olemassa vaihtoehtoisia ratkaisuja, joiden avulla suurin osa olemassa olevasta skeittiparkista voitaisiin säilyttää. Toivomme tämän addressin myötä saavuttavamme yhteisen tahtotilan parkin säilyttämiseksi kaupungin päättäjien kanssa.

Tällaista paikkaa ja kulttuurillista kertymää ei yössä rakenneta tai rahalla osteta. Suvilahden skeittiparkin purku olisi suuri menetys skeittareille, Helsingin kaupungille sekä monelle Suvilahden ympärille muodostuneesta kulttuurillisesta kertymästä nauttivalle.

Allekirjoitathan addressin ja osoitat tukesi parkin säilyttämisen puolesta.    

Ystävällisin terveisin, 
Suvilahden skeittiparkin ja lähialueen tukijat sekä ystävät ry  

Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa:
Instagram: @suvilahtidiy
Facebook: @suvilahtidiyskatepark    

Lue lisää Suvilahden DIY skeittiparkista:
- Suvilahden skeittiparkki - Me teimme sen
- Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto myönsi kunniamaininnan Suvilahden DIY skeittiparkille.
- HS - Suvilahden skeittiparkin puolustajat perustivat yhdistyksen.


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Save the Suvilahti DIY skatepark!  

The Suvilahti skatepark is under the threat of being demolished in the remake of the Suvilahti area – we must prevent this from happening!  

Specialities like Suvilahti DIY skatepark make the city much more interesting and exciting than a generic environment. The sense of community, stories and craftsmanship are worth a lot nowadays and they create cultural value: all of these aspects are abundantly present in the Suvilahti skatepark compared to traditional services provided by public funding. The park is a resource that should definitely not be demolished but instead be preserved as a central monument of Helsinki. It should also be strongly promoted as the vital part of the services and image of Helsinki that it already is.  

Suvilahti represents the same freedom and spontaneity of skateboarding that made these people want to start skateboarding in the first place. In addition to skateboarding, Suvilahti has set the stage for several advertising campaigns, music videos, fashion shows and movies. This indicates what people look for and what they value. They want something with an edge, something real – not a clean and homogenous city.
Even Tony Hawk has visited Suvilahti twice. We asked for his view on the uniqueness of Suvilahti skatepark and its importance to Helsinki:  

“The park has a unique design and challenging features like no other park I’ve been to. It is built out of pure passion, at a time when there were very few facilities and I believe the Suvilahti project is as important as Burnside is to Portland, or FDR is to Philadelphia.   I think it could be the first stop for any skater visiting Helsinki, and could become a destination skatepark with some more expansion.”  

Originally, it was stated that the contaminated land has to be cleaned and the height differences have to be evened. There are alternative solutions to these problems that would enable saving the main part of the existing skatepark. With this petition, we wish to find a common standpoint with the decision makers in Helsinki, in order to save the skatepark.  

Places and cultural hotspots like this can’t be bought or create overnight. Demolishing the Suvilahti DIY skatepark would be a devastating loss for it’s builders, skaters, the city of Helsinki and to many who has grown to enjoy the cultural diversity around it.

Please sign the petition and show your support on saving the park.    

Kind regards, 
The friends and supporters of the skatepark of Suvilahti and it’s surrounding areas Association.  

Follow us and the project from social media:
Instagram: @suvilahtidiy
Facebook: @suvilahtidiyskatepark


Read more about Suvilahti DIY skatepark:
- Suvilahti DIY was given an honorable mention of Helsinki City’s Cultural Act 2017 by the cultural division.
- Suvilahti DIY - How it all started
- Suvilahti DIY paintjob 2017

suvilahtidiy-pool-preparations3_foto_kekeleppala.jpg


Suvilahden skeittiparkin ja lähialueen tukijat sekä ystävät ry    Contact the author of the petition

Sign this Petition

By signing, I accept that Suvilahden skeittiparkin ja lähialueen tukijat sekä ystävät ry will be able to see all the information I provide on this form.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes:
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...