PRZEBUDZENIE - petycja do społeczeństwa

 

PRZEBUDZENIE - petycja do społeczeństwa                          

 

TRZEBA ZMIENIĆ PATOLOGICZNE ZASADY FUNKCJONOWANIA PAŃSTWA POLSKIEGO, NA DEMOKRATYCZNE  Trzeba zmienić kilka zasad w ordynacji wyborczej, żeby stała się demokratyczną i zgodną z definicją demokracji w 100%, i pozwolić decydować SPOŁECZEŃSTWU!!! W prawdziwej demokracji zasady wybierania,- funkcjonowania i finansowania  polityków ustala Społeczeństwo.  A prezydent rozporządzeniem wciela je w życie,- na wniosek Społeczeństwa!!! Ordynacja wyborcza powinna działać zawsze na korzyść Społeczeństwa, a nigdy na korzyść polityków. To ma być Demokracja dla Społeczeństwa, - a nie podstępna dyktatura dla polityków.  To są właśnie demokratyczne zasady funkcjonowania Państwa!!!  Demokracja dla Społeczeństwa nie polega na tym że polityk wyjdzie przed kamerę i powie Społeczeństwu że żyjemy w demokratycznym kraju, -  to tylko słowo wypowiedziane przez polityka. Demokracja dla Społeczeństwa to dane Społeczeństwu Demokratyczne Prawa do ustalania zasad na jakich mają być wybierani i na jakich zasadach mają funkcjonować Politycy, w przeciwnym razie nie będzie to Demokracja tylko podstępna dyktatura polityków, - czyli patologia. I w takiej patologii żyjemy obecnie. Politycy nie mogą kształtować prawa dla samych siebie, czyli zasad na jakich mają funkcjonować, i na jakich ma ich wybierać Społeczeństwo,  bo to jest konflikt interesów, a konflikt interesów jest patologią. Obecnie, to nie są wybory, tylko głosowanie na dyktatorów, którzy sami się wybrali, wpisując się na listy wyborcze!!!! Sami ustalają dla siebie zasady, a tym samym dla Polskiego Państwa i całego Społeczeństwa!!!! Tak robią tylko dyktatorzy!!!! Wszelkie zasady które dotyczą funkcjonowania Polityków i ordynacji wyborczych powinno kształtować Społeczeństwo, a Prezydent powinien wcielać je w życie rozporządzeniem. W ten sposób Społeczeństwo będzie miało swoich przedstawicieli w Sejmie. a Politycy będą służyć Społeczeństwu.  Głosami sprzeciwu Społeczeństwo będzie kształtować kierunek, a tym samym swoją przyszłość.  Będzie prawdziwa demokracja dla Ludzi.

 

 Proponowane zmiany w ordynacji wyborczej.

 

1.– Tyle co oddaje się maksymalnie głosów na (TAK) drugie tyle powinno być głosów przeciw, czyli na (NIE)

 

2. – Ile głosów chce oddać, – jakich – i na kogo - powinno zależeć od wyborcy, powinno być tylko ograniczenie co do maksymalnej ilości.

 

3. – Do sejmu będą przechodzić kandydaci według ilości otrzymanych głosów na (TAK) pod warunkiem że nie będą mieli tyle samo głosów przeciw czyli na (NIE) - albo więcej.

 

 4. – Premierem zostaje kandydat, który otrzyma najwięcej głosów na (TAK), i tworzy rząd z tych, którzy dostali się do sejmu, zgodnie z wolą większości.

 

 5. – Na karcie wyborczej do głosowania przy każdym nazwisku, dodatkowy kwadracik pod znakiem (NIE).

 

 6. - Lista krajowa - składająca się ze wszystkich polityków z sejmu. Plus okręgi wyborcze  wielomandatowe dla pozostałych kandydatów.  ( w ten sposób to społeczeństwo będzie kształtować listę krajową, a nie partie!!! )

 

 7. - Dwuletnia kadencja sejmu, czyli wybory co dwa lata

 

8. - Wybory bezpośrednie

 

 9. - Politycy którzy są w sejmie, czyli na liście krajowej - nie mogą startować z okręgów wielomandatowych.

 

10. - Żadnych progów wyborczych, a tym bardziej zbierania podpisów, żeby kandydować!!!

 

11. - Zakaz finansowania partii politycznych z pieniędzy podatników  i  z innych źródeł                   

 

12. - Zakaz udziału w kampanii wyborczej polityków (posłów) z listy krajowej czyli z Sejmu. (wyborcy powinni oceniać posłów  po ich działalności w sejmie w czasie ich kadencji). Kampania wyborcza tylko i wyłącznie dla kandydatów z okręgów wielomandatowych.

 

13.-  Na liście krajowej maksymalnie 15-głosów na (TAK) i drugie tyle na (NIE).

 

14.-  Okręgi wielomandatowe maksymalnie 15- głosów na (TAK) i drugie tyle na (NIE).

 

15.- Kandydaci mają być wpisywani na listy wyborcze  w kolejności alfabetycznej.

 

16.-  Żaden Poseł nie powinien mieć dodatkowej pracy, oprócz obowiązków Posła.

 

17.-  Poseł powinien mieć tylko pensje podstawową, plus diety na działalność poselską.

 

TEGO POWINNO DOMAGAĆ SIĘ SPOŁECZEŃSTWO, JAK CHCE ŻYĆ W DEMOKRACJI !!!   Oczywiście nie ma innego sposobu niż wyjście społeczeństwa na ulice i blokowanie punktów wyborczych, w czasie najbliższych wyborów do sejmu- (aż do skutku), a głównie Ci wyborcy, którzy przy obecnych bandyckich zasadach nie mają po co iść na wybory.  Społeczeństwo powinno się domagać tych zmian od Prezydenta. (w niezmienionej formie).  Powód: Obecna ordynacja wyborcza  i zasady funkcjonowania polityków,  są sprzeczne z definicją demokracji i niezgodne z Polską Konstytucją!!!

 

Uzasadnienie 

 

 Żenująco niska jakość politycznej „elity”, bezprawne działania organów powołanych do ochrony praw obywatelskich dowodzą, że pomimo gromkich deklaracji o odzyskaniu przez Polaków wolności 25 lat temu, nie żyjemy bynajmniej w demokratycznym państwie prawa. Przyczyn tego stanu rzeczy upatrujemy w fatalnej, odbierającej obywatelom prawo kontroli nad posłami – partyjnej, (proporcjonalnej) ordynacji wyborczej. Ordynacja ta zapewnia w istocie politykom z obecnych partii pełną bezkarność, uniemożliwia skuteczną kontrolę nad nimi, odbiera pojedynczym obywatelom fundamentalne, bierne prawo wyborcze, co w konsekwencji prowadzi do wynaturzenia systemu politycznego państwa. Fatalny system wyborczy, prowadzi także do istotnego obniżenia intelektualnego i etycznego poziomu wyłonionych w jego ramach tzw. przedstawicieli. Stwierdzamy, iż przyjęta w interesie partyjnych liderów partyjna ordynacja wyborcza jest właśnie ustrojową przyczyną patologii toczących polską „demokrację”. Podobnie jak brak społecznej kontroli nad działalnością prokuratur i sądów jest przyczyną łamania prawa przez te organy. GŁOSY SPSZECIWU SPOŁECZEŃSTWA NA WYBORACH, POWSTRZYMAJĄ  KUMULOWANIE SIĘ PATOLOGJI U ŹRÓDŁA, CZYLI W SEJMIE!!!  Obecną ordynacje wyborczą politycy uchwalili dla siebie żeby mieć monopol na bycie w sejmie - a nie dla społeczeństwa żeby żyło w demokracji !!!! Politycy tworzą patologiczne prawo, i według tych patologicznych zasad każą żyć całemu społeczeństwu. Większość społeczeństwa nic nie może zrobić, bo nie ma głosu sprzeciwu na wyborach, nie może się sprzeciwić żadnemu politykowi, bo jest podstępem ubezwłasnowolniona!!! Czyli tak naprawdę nie ma żadnej demokracji, tylko podstępna dyktatura większości polityków, którzy działają na rzecz najbogatszych. I robią ludziom wodę z mózgu!!! W masonizmie (który jest obecnie)  państwa się zadłużają, korporacje bogacą a społeczeństwa biednieją.  Masonizm odbiera Ludziom rozum i patriotyzm.  Głosy sprzeciwu społeczeństwa na wyborach będą kształtowały demokracje, a bez głosów sprzeciwu kształtuje się "pieprzony"  masonizm, który zezwierzęca ludzi. { Definicja demokracji (Demokracja – ustrój polityczny i forma sprawowania władzy, w których źródło władzy stanowi wola większości obywateli) } - Wyborca powinien mieć możliwość w pełni wyrazić swoją wolę na karcie wyborczej do głosowania. Manipulowanie wolną wolą społeczeństwa, nie ma nic wspólnego z definicją demokracji, a tym samym z demokracją.  Prawdziwa Demokracja polega na poszanowaniu woli wyborcy, i żeby wyborca miał wybór!!! Demokracja i wolność dla Człowieka to, możliwość wyrażenia swojego sprzeciwu na karcie wyborczej do głosowania. Jeżeli nie ma takiej możliwości to znaczy że jest politycznie ubezwłasnowolniony. A społeczeństwem ubezwłasnowolnionym jest łatwo manipulować i sterować.  To właśnie głosy sprzeciwu zastąpią wyjście społeczeństwa na ulice, ale żeby tak się stało, najpierw trzeba wyjść na ulicę po głosy sprzeciwu!!!  Demokracja jest dobrym ustrojem, problem w tym że jej nigdy nie było!!! W demokracji bogaty ma pieniądze, - polityk ma władze,  - a biedny ma głos sprzeciwu na wyborach!!! W demokracji po każdej kadencji politycy są rozliczani przez społeczeństwo głosami sprzeciwu na karcie wyborczej do głosowania.  To co jest obecnie - to jest parodia wyborów i parodia demokracji!!! W prawdziwej Demokracji Społeczeństwo uczy się myśleć - a Politycy uczą się działać na rzecz kraju i większości społeczeństwa. W ten oto sposób jest pozytywna celowość działania!!!  Zasady funkcjonowania Polityków i ordynacji wyborczych są kołem zamachowym funkcjonowania Państwa i Społeczeństwa, Jakie są zasady - tak funkcjonuje Państwo i Społeczeństwo!!!  To co jest obecnie, to są bandyckie zasady funkcjonowania Państwa Polskiego i  - KAPRYS POLITYKÓW OKRĄGŁE STOŁU!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                              ps. proszę to rozpowszechniać

 


Sylwester Krasnodębski    Contact the author of the petition