Stop the extinction of wolves in Norway!

Contact the author of the petition

This discussion topic has been automatically created of petition Stop the extinction of wolves in Norway!.


Guest

#1

2016-05-22 17:22

Vi må få slutt på utryddingen av våre rovdyr. Det bør bli pålegg om gjeting av beitedyr. Jeg kjenner bønder som betaler gjetere om sommeren for sine sauer, og de har under 1% svinn. Ingen dyretragedier.

Guest

#2

2016-05-22 17:23

Skulle bare mangle om vi ikke skulle ha råd til en ulvebestand l Norge! Se til andre land som forvalter bestanden, og som har plass til flere ulver enn oss!

Guest

#3

2016-05-22 17:26

Det er viktig med mangfold i vår natur!

Guest

#4

2016-05-22 17:26

Jeg vil ha ulv i norsk natur.

Guest

#5

2016-05-22 17:27

Danmark på sin lille plass skal ha hundre dyr i sin natur. Da kan ikke vi være dårligere.

 


Guest

#6

2016-05-22 17:29

Fordi norsk rovdyrpolitikk er en ren skam for landet!!!

Guest

#7

2016-05-22 17:31

Ulven er en av Norges stolteste arter, det å begrense antallet med tanke på hvor laft det allerede er, det er forkastelig

Guest

#8

2016-05-22 17:33

La ulvene leve i fred! jeg ser ikke de true og drepe for å få mindre antall mennesker! De vil bare leve og ha et godt liv med seg og sine! jeg blir flau av å bli kalt menneske! Det må jeg virkelig si, flaut er det og det gjør vondt bare å tenke på!

Guest

#9

2016-05-22 17:34

Stortinget er i ferd med å beslutte en storstilt nedslakting av ulv i Norge.
Politikere som stemmer for dette vil skrive sine navn inn i historiebøkene på en måte som fremtidige generasjoner vil gremmes over å lese om.

Ulv har sin naturlige plass i norsk natur. Årlig skytes det flere elg i Hedmark fylke en i Alaska. Det dør 100.000 sau på utmarksbeite av andre årsaker en rovdyr... Svenske sauebønder har inngjerdet sauene og nesten ingen tap til hverken rovdyr eller andre sykdommer og skader.

Norske politikere er i uttakt med sine kollegaer i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland Polen mfl.

Vedtaket er tatt på feil grunnlag og viser stor forakt for norsk natur.

Guest

#10

2016-05-22 17:35

Det skulle bare mangle . Ulven har rett til norsk natur. Mennesker med makt en kort periode har ingen rett til å nekte dem dette.,

Guest

#11

2016-05-22 17:35

självklart ska vargen vara fredad överallt

Guest

#12

2016-05-22 17:37

Fordi ulven hører hjemme i norsk natur!

Guest

#13

2016-05-22 17:38

Jeg vil ta vare på naturen vår og dyrene som har sitt naturlige tilhold der.

Guest

#14

2016-05-22 17:39

Ulven er en viktig og naturlig del av vår natur!

Guest

#15

2016-05-22 17:40

Ulv er en viktig del av arts mangfoldet og hører til her i landet Norge!!!
Gjest

#16

2016-05-22 17:42

Man så ulver før også, man bare fortalte det ikke. Nå fotograferes de, dette går viralt og rovdyra skytes.


Guest

#17

2016-05-22 17:44

Ulven er en av Norges vakreste arte. Ulven har sin naturlige plass i vår natur. Norsk rovdyrpolitikk er en skam for landet!

Guest

#18

2016-05-22 17:45

Alle dyr har like stor rett til å leve som vi mennesker!!!

Guest

#19

2016-05-22 17:48

Synes alle dyr har rett til å leve,spesielt ulv som det ikke er så mange av.Vil at etterslekten også skal få oppleve ulv i frihet!!

Guest

#20

2016-05-22 17:49

Ulven hører naturlig til i norsk natur.

Guest

#21 JA til Ulv

2016-05-22 17:51

I tillegg til ett ønske om at Ulven også skal få leve i faunaen vår - og at den er et fantastiskt og unikt dyr - synes jeg politikken som føres nå er meningsløs og uetisk. Bønner og andre som vil ha den bort benytter vikarierende argumenter og driver i tillegg et dyreplageri uten like. Eks: 200 000 sau dør årlig i utmarka av annen årsak en rovdyr. I tillegg kommer pelsdyrnæringa. Og - ikke minst - nå åpnes det også opp for jakt på Svarttrost. 

Jeg skal aldri mer kjøpe norsk sau - som du i tillegg får nesten gratis på butikken - snakk om dyrevelferd.

 

Takk for meg. 

 


Guest

#22

2016-05-22 17:53

Ulven og andre rovdyr hører hjemme i vår fauna! Sauer gjør det ikke! Det slippes ut ca 2 millioner sau i norsk utmark og fauna - de er antakelig årsaken til at for eksempel fjelltype og lirype nå er på rødlista over truede dyrearter i Norge siden sauene forstyrrer hekkinga til rypene! Ulven og andre rovdyr som er med på å skape balanse i naturen er også på denne grusomme rødlista! Sauen skaper ikke balanse i naturen - å slippe ut så mange sau som vi nå gjør i Norge sliter på den faunaen skapt av Gud!

Guest

#23

2016-05-22 17:54

Norge som såkalt miljømasjon mister all sin troverdighet. Fjerning av ulven løser ingen problemer på de utfordringer sauenæringen står ovenfor. 


Guest

#24

2016-05-22 17:54

Ja til ulv i norsk natur! Nei til Stortingets utrydningspolitikk!

Guest

#25

2016-05-22 17:54

For å redde ulvene i Norge