Stopp steinbruddet i Bremanger! // Stop the building of a quarry in Bremanger, Norway!

Comments

#1

Å forske på bergkunst i et landskap som ikke er preget av moderne inngrep er unikt. Bergkunst er en unik arkeologisk kildekategori, og bevaringen av den og det omliggende landskapet er derfor også utrolig viktig. Landskapsstudier og bergkunst er blitt uløselig sammenknyttet, og å forringe denne konteksten er å sette forskningen i fare. Dessuten må miljøhensyn spille en mye større rolle i denne typen avgjørelser, naturen og miljøet må gå foran kortsiktig økonomisk profitt.

Yrja Skjærum (Bergen, 2024-02-07)

#13

Jeg signerer fordi denne avgjørelsen vil ødelegge unike kulturminner og uberørt natur for alltid. Og fordi begjæret etter kortsiktig profitt har vunnet over bevaring av viktigere verdier!

Trond Klungseth Lødøen (Bergen, 2024-02-07)

#15

Dette er et helt unik helleristningsfelt og må bli tatt vare på. Å lage steinbrudd i nærheten av en så viktig kulturminne er helt tåpelig.

Helene Robinson (Bergen, 2024-02-07)

#18

Miljø, natur og nær arkeologisk kunst site

Clive Robinson (Raadal, 2024-02-07)

#43

Det er viktig at vi bevarer det unike kulturlandskapet på Vingen, med spor etter mennesker fra mesolittisk steinalder til moderne tid. I tillegg har området en natur som er verdt å verne om for sin egen del.

Bendik Nilsen Bergendal (Bergen, 2024-02-07)

#69

Beholde et av de få større urørte naturområdene som eksisterer i sammenheng med eldgamle kulturskatter.

Magnus Krey (Bergen, 2024-02-07)

#82

Galskap

B. Kjartan Fønstelien (Oslo, 2024-02-07)

#90

Ta var på arven vors

Sørev Vestergaard (Stavanger, 2024-02-07)

#96

Denne type arealinngrep er irreversible. Tiltaket representerer et tyngre teknisk inngrep i et tilnærmet urørt natur- og kulturlandskap -av typen som begynner å bli mangelvare og som nå bør hegnes om. Kunnskapsgrunnlaget virker å være for tynt. Næring og arbeidsplasser kan ikke hellige alle tiltak.

Endre Wrånes (Kristiansand, 2024-02-07)

#129

Det må være grenser for hva næringsinteresser kan overkjøre av natur og kulturarv

Merete Sandvig Hoel (Bergen , 2024-02-07)

#141

Kulturminner og natur bør bevares hvis det ikke er ytterst nødvendig å ødelegge.

Tommy Stenersen (Melhus, 2024-02-07)

#149

Det er uhørt behandling av natur og kultur.

Yvonne Dahl (Bergen, 2024-02-07)

#153

Steinbrudd og utskipningshavn i dette området vil være en uopprettelig tragedie.

Rolf Bade (Bergen, 2024-02-07)

#157

Dette er en kjempefin plass som vil bli ødelagt dersom dette fortsetter. Det er mye kulturminner i dette stedet

Anke Lødøen Løvset (Bergen, 2024-02-07)

#183

Vingen er et fantastisk flott arkeologisk kulturminne og kulturlandskap. Jeg har vært så heldig å jobbe der en god del på 1990- og 2000-tallet, og som arkeolog mener jeg at dette området er helt i særklasse. Å tillate å forringe det med støy og støv osv er helt uforståelig. I tillegg kommer aspektet med naturødeleggelse inn på stedet der steinbruddet og resten av anlegget skal legges. Dette er en veldig feil avgjørelse, både av hensyn til kultur- og naturverdier.

Sigrid Mannsåker Gundersen (Halden, 2024-02-07)

#188

Vi kan ikke fortsette å la økonomisk profitt ødelegge uerstattelig natur- og kulturarv. Norge har startet en skummel trend som er på tide å snu

Robert Hetland Lende (Oslo, 2024-02-07)

#192

Dette er en skandale.

Lars Røgenes (Bergen, 2024-02-07)

#194

Tanken om å ødelegge dette unike kultur- og naturmiljøet med gruvedrift er direkte sjokkerende. Helleristningene i Vingen er verdensarv vi har et kollektivt ansvar for, og planen er skammelig selv i en tid der norske politikere ser ut til å ha mistet alt skamvett i jakten på nye måter å ofre natur og sanne verdier for profitt. Dette prosjektet må stoppes, og bør aldri snakkes om igjen!

Arild Klokkervoll (Stavanger , 2024-02-07)Paid advertising

We will advertise this petition to 1000 people.

Learn more...