Theatre Studies must be retained as a degree subject and its future as a scientific discipline secured

Comments

#404

Taiteentutkimuksen kaikkien osa-alueiden rahoitus turvattava.

Tapio Rantala (Helsinki, 2021-12-14)

#408

Taiteentutkimus on ensiarvoisen tärkeää koko kulttuurin elinvoimaisuuden ja ihmisen ymmärtämisen kannalta. Teatteritiede on menestyvä tutkimusala, jonka heikentäminen haittaisi koko taiteen ja kulttuurin kenttää.

Juha Jokela (Helsinki, 2021-12-14)

#413

Suomi on sivistysmaa - vielä.
Sellaisen tulee tutkia taidettaan ja oppia tutkimalla koko maailman taidetta korkeimmin kouluin.

Atso Almila (Kuopio, 2021-12-14)

#447

Esittävä taide, kuten teatteri, tanssi ja sirkus ja niiden turkiminen on tärkeää, jotta Suomessa sen aineetonta suomalaista kulttuuripääomaa voidaan korkealaatuisesti pitää mukana mm akateemisessa keskustelussa ja sitä kautta myös laadukkaan esittävän taiteen ymmärryksen ylläpitäjänä taiderahoituksen piirissä.

Arja Tiili (Helsinki, 2021-12-14)

#459

Säilyttäkää teatteritiede!

Tiina Ikonen (Helsinki, 2021-12-14)

#473

Suomi on teatterimaa vailla vertaa. Teatterin tutkimus luo pohjaa ja kaikukoppaa niin harrastaja- kuin ammattiteattereidenkin monipuoliselle toiminnalle. Teatterintutkimuksen asema ON turvattava jatkossakin.

Katri Mehto (Espoo, 2021-12-14)

#478

Teatteri ja sen tutkimus on osa kulttuuria. Niin Suomen kuin myös Euroopan taide toimii taiteidentutkimuksen kanssa yhdessä.

Ildikó Sirató (Budapest, 2021-12-14)

#501

Teatteritiede säilytettävä!

Anne Nielsen (Vantaa, 2021-12-14)

#527

Aikana jolloin inhimillisen toiminnan tutkiminen ja ymmärtäminen on tärkeämpää kuin koskaan,aikana jolloin näyttämötaide on monipuolisempaa ja ja elävämpää kuin milloinkaan, on uskomatonta että teatteritieteen asemaa ollaan surkastuttamassa.

Juho Sarno (Suomusjärvi, 2021-12-14)

#535

Taiteentutkimus ja humanismi ovat keskeisiä ihmisen toiminnan ja ihmissuhteiden ymmärtämiseksi.

Päivi Brink (Hermanus, 2021-12-14)

#536

Taidetta ei tule tappaa, se on tulevaisuus ja näkemys joka johtaa uusiin ajatuksiin ja uuteen tuotantoon.

Tomi Tirranen (Helsinki, 2021-12-14)

#546

Arvon päättäjä,

näinkö Suomi ja Helsingin yliopisto suojelevat aineetonta kulttuuriperintöä?

Juha Valkeapää (Helsinki, 2021-12-14)

#547

Taiteentutkimusta ei saa leikata!

Gerry Birgit Ilvesheimo (Helsinki , 2021-12-14)